Kłoda bartna – lasy Płoty
Kłoda bartna na terenie lasów. Kłoda zasiedlona odkładem latem 2022 (jarka)
Kłoda bartna nr 1